เรื่องน่ารู้

เปิดรับชำระบิลการไฟฟ้านครหลวง
ท่านสามารถชำระบิลด้วยใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดูตัวอย่างการใช้งาน TMB M-Banking
คลิกเพื่อชมสาธิตการใช้งาน ทีเอ็มบี เอ็ม แบงก์กิ้ง
จ่ายค่ามือถือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
เพียงแค่กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณก็สามารถทราบยอดที่ต้องชำระทันที

เช็คยอดบัญชี

เช็คยอดบัญชี

เช็คยอดเงินในบัญชี สามารถเช็คยอดคงเหลือ
และตรวจสอบสถานะของแต่ละบัญชีได้
ในแต่ละบัญชีได้ตลอด 24 ชม.
 

เช็ครายการเดินบัญชีี

เช็ครายการเดินบัญชี

เช็ครายการเดินบัญชีย้อนหลัง เรียกดูรายการเดินบัญชี
(Statement) ยอดเงินโอนเข้า หรือถอนออกสำหรับ
แต่ละบัญชีและสามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวทาง
บัญชีย้อนหลังได้สูงสุดถึง 9 เดือน
 

โอนเงิน

โอนเงิน

โอนเงินทันใจ ง่ายๆ แค่คลิก

โอนระหว่างบัญชีต่างๆ ของตนเองที่เป็นบัญชีของทีเอ็มบ
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นทั้งที่เป็นบัญชีทีเอ็มบี
    หรือบัญชีต่างธนาคาร
โอนเงินไปยังบัญชีในธนาคารอื่น
พร้อมเลือกส่ง SMS แจ้งปลายทางได้ฟรี
สามารถตั้งการโอนเงินล่วงหน้าได้

 

วงเงินโอน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


โอนเงินระหว่างบัญชี TMB ของตนเอง เท่ากับยอดเงินในบัญชี
โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น
(ทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร)
ไม่เกิน 200,000 บาท/ วัน
โอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 200,000 บาท/ วัน

 

วงเงินนี้ เป็นวงเงินมาตรฐาน สำหรับลูกค้าที่สมัครแบบส่งเอกสาร หรือสมัครพร้อมขั้นตอนการเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารฯ

 


โอนเงินระหว่างบัญชี TMB ของตนเอง เท่ากับยอดเงินในบัญชี
โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น
(ทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร)
ไม่เกิน 50,000 บาท/ วัน
โอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 50,000 บาท/ วัน

 

สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ซึ่งท่านสามารถปรับวงเงินให้เท่ากับวงเงินโอนแบบมาตรฐานได้หลังจากสมัครบริการ

 

 

ชำระค่าสินค้าและบริการ

ชำระค่าสินค้าและบริการ

มีช่องทางการชำระเงินส่วนตัวเพื่อการ

จ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค
จ่ายค่าโทรศัพท์บ้าน และมือถือ
จ่ายค่าบัตรเครดิต หรือเบี้ยประกันภัย
จ่ายภาษีเงินได้ประจำปี และภาษีประจำปีรถยนต์
ตั้งการจ่ายค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าได้ โดยสามารถเลือก
   ให้ระบบทำการแจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์เพื่อแสดง
   ผลการโอนได้
เติมเงินโทรศีพท์มือถือ

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการโอนแบบต่างๆ

 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
การชำระค่าสินค้า/บริการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัทผู้รับชำระ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร โอน 20,000 บาทหรือน้อยกว่า คิด 25 บาท/รายการ
โอน 20,001-50,000 บาท คิด 35 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
(แบบ 1 วันทำการ)
โอน 100,000 หรือน้อยกว่า คิด 20 บาท/รายการ

เอ็ม แบงก์กิ้ง บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทีเอ็มบี M-Banking ทีเอ็มบี โฟนแบงก์กิ้ง 1558 บริการแจ้งเตือนทาง SMS บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้คุณตรวจสอบยอดเงิน, โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า และ บริการต่างๆโดยการทำรายการที่แสนสะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือตลอด 24 ชั่วโมงใช้ได้กับทุกเครือข่ายและที่สำคัญ "ไม่ต้องเปลี่ยนซิม ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ ไม่ต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก"

 

ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปี

ลูกค้า TMB Internet Banking สามารถใช้บริการได้ ทันที เพียงใช้ Login Name และ Password ของ TMB Internet Banking ในการ Login ที่ www.tmbdirect.com ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน

 

สอบถามยอดบัญชี

สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือแต่ละบัญชี ทั้งบัญชี
ีออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ฝากประจำ/บัตรเครดิต และ
สินเชื่อฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตรวจสอบรายการเดินบัญชี

ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Bank Statement)
ของบัญชีต่างๆ และสามารถเรียกดูรายการย้อนหลัง
ได้สูงสุดถึง 9 เดือน

 

โอนเงิน

โอนเงินระหว่างบัญชี โอนเงินไปยังบุคคลอื่นๆ
โอนเงินต่างธนาคาร แบบ Real-Time และแจ้งผล
   การโอนเงินทาง SMS ไปยังปลายทาง

 

 

จ่ายบิล

ชำระค่าสินค้าและบริการได้หลากหลาย เช่น ค่าไฟ
ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์มือถือ

 

เช็คอัตราแลกเปลี่ยน

เรียกดูข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได
้ฉับไว เช่นสกุลดอลลาร์สหรัฐ, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร,
และเยน

 

เช็คอัตราดอกเบี้ย

เรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของธนาคารได้ทั้งดอกเบี้ย
เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ รู้ผลทันใจ


 

 

เปรียบเทีบบบริการ internet และ m-banking

 

เปรียบเทีบบบริการ internet และ m-banking

   
รายการเดินบัญชี
สอบถามยอดบัญชี (Account Inquiry)
สอบถามยอดคงเหลือ (Balance Inquiry)
รายการเดินบัญชี (Statement Inquiry)
โอนเงิน
บริการด้านชำระเงิน
รายการเกี่ยวกับเช็ค
สอบถามอัตราต่างๆ
บริการอื่นๆ

 

 

 

 

 
  เข้าสู่ระบบ
  รหัสประจำตัว (User ID)
 
  รหัสผ่าน (Password)
 
  เข้าสู่ระบบครั้งแรก กรุณาใส่รหัสประจำตัวที่ได้รับจากสาขา/สลิปเอทีเอ็ม/ใบสมัคร และรหัสผ่าน
ชั่วคราวที่ได้รับจาก SMS หรือที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 
Apply TMB Internet Banking Now!